Mədəniyyət xadimləri

Adilxan Bayramov

Mədəniyyətşünaslıq üzrə Elmi-Metodiki Mərkəz fəxr edir!

davamını oxu

Azərbaycan Mədəniyyət xadimləri: Asəf Zeynallı

20-ci illərin axırı - 30 - cu illərin əvvələrində Azərbaycan musiqisinin və milli bəstəkarlıq məktəbinin inkişafında A.Zeynallının böyük rolu olmuşdur

davamını oxu

Azərbaycan Mədəniyyət xadimləri: Qara Qarayev

Qara Əbülfəz oğlu Qarayev 5 fevral 1918-ci ildə anadan olmuşdur. Dahi Azərbaycan bəstəkarı, pedaqoq və ictimai xadim olmuşdur

davamını oxu

Azərbaycan Mədəniyyət xadimləri: Fikrət Əmirov

Azərbaycan klassik musiqi sənətinin görkəmli nümayəndəsi Fikrət Əmirov ötən əsrin istedadlı bəstəkarı olaraq dərin dramatizmli əsərlər yaradaraq, milli mədəniyyətimizə yeni nəfəs əlavə etmişdir

davamını oxu

Azərbaycan Mədəniyyət xadimləri: Üzeyir Hacıbəyov

Müasir Azərbaycan professional musiqi sənətinin və milli operasının banisi. SSRİ xalq artisti (1938).

davamını oxu

Azərbaycan Mədəniyyət xadimləri: Nəsibə Zeynalova

Azərbaycan teatrsevərləri arasında "Qaynana" kimi sevilən, milli Musiqili Komediya teatrının inkişafında müstəsna rol oynayan, 40 ildən çox işlədiyi sənət ocağının repertuar ağırlığını ləyaqətlə çiyinlərində daşıyan Nəsibə xanım 20 aprel 1916-cı ildə Bakıda doğulub.

davamını oxu

Azərbaycan Mədəniyyət xadimləri: Bəşir Səfəroğlu

Bəşir Səfəroğlu 11 mart 1925-ci ildə Bakıda doğulub. Üzeyir və Zülfüqar Hacıbəyovun klassik operettalarında, əsasən isə çağdaş dramaturq və bəstəkarların musiqili komediyalarında müxtəlif xarakterli, satirik, yumoristik, məzhəkəli rollarda çıxış edib.

davamını oxu

Azərbaycan Mədəniyyət xadimləri: Lütfəli Abdullayev

Azərbaycanın xalq artisti Lütfəli Abdullayevi müasirləri "Gülüş kralı" adlandırmışlar

davamını oxu

Azərbaycan Mədəniyyət xadimləri: Adil İsgəndərov

Adil İsgəndərov 1910-cu il mayın 5-də Gəncə şəhərində anadan olmuşdur. Adil müəllim Teatr Texnikumunu və A. V. Lunaçarski adına Moskva Dövlət Teatr Sənəti İnstitutunda təhsil almışdı, Moskvadakı Bədaye Teatrında rejissorluq təcrübəsi keçmişdi.

davamını oxu
Azərbaycan Himni
Azərbaycan! Azərbaycan!
Ey qəhrəman övladın şanlı Vətəni!
Səndən ötrü can verməyə cümlə hazırız!
Səndən ötrü qan tökməyə cümlə qadiriz!
Üçrəngli bayrağınla məsud yaşa!
Üçrəngli bayrağınla məsud yaşa!

Minlərlə can qurban oldu,
Sinən hərbə meydan oldu!
Hüququndan keçən əsgər,
Hərə bir qəhrəman oldu!

Sən olasan gülüstan,
Sənə hər an can qurban!
Sənə min bir məhəbbət
Sinəmdə tutmuş məkan!

Namusunu hifz etməyə,
Bayrağını yüksəltməyə
Namusunu hifz etməyə,
Cümlə gənclər müştaqdır!
Şanlı Vətən! Şanlı Vətən!
Azərbaycan! Azərbaycan!
Azərbaycan! Azərbaycan!
Musiqisi: Üzeyir Hacıbeyovun
Sözleri: Ehmed Cavadındır
Gənc Mədəniyyət Işçilərinin Koordinasiya Kreativ Qrupu sosial şəbəkələrdə
Nailiyyətlərimiz rəqəmlərdə