Dahi rus bəstəkarı Pyotr İliç Çaykovski anadan olub (1840-1893)

7 may 1840-cı il tarixində dahi rus bəstəkarı Pyotr İliç Çaykovski anadan olub (1840-1893). “Qaratoxmaq qadın”, “Yevgeni Onegin”, “Dəmirçi Vakula”, “Orlean qızı”, ”Mazepa”, “Cadugar”, “İolanta”, “Çəkmələr” operalarının, “Qu gölü”, “Şelkunçik”, “Yatmış gözəl” baletlərinin müəllifidir. O, 20-dən çox simfonik əsər, “İlin fəsilləri” və “Uşaq albomu”nun da daxil olduğu fortepiano üçün əsərlər də bəstələyib. Moskva Konservatoriyasına P.Çaykovskinin adı verilib. 

Azərbaycan Himni
Azərbaycan! Azərbaycan!
Ey qəhrəman övladın şanlı Vətəni!
Səndən ötrü can verməyə cümlə hazırız!
Səndən ötrü qan tökməyə cümlə qadiriz!
Üçrəngli bayrağınla məsud yaşa!
Üçrəngli bayrağınla məsud yaşa!

Minlərlə can qurban oldu,
Sinən hərbə meydan oldu!
Hüququndan keçən əsgər,
Hərə bir qəhrəman oldu!

Sən olasan gülüstan,
Sənə hər an can qurban!
Sənə min bir məhəbbət
Sinəmdə tutmuş məkan!

Namusunu hifz etməyə,
Bayrağını yüksəltməyə
Namusunu hifz etməyə,
Cümlə gənclər müştaqdır!
Şanlı Vətən! Şanlı Vətən!
Azərbaycan! Azərbaycan!
Azərbaycan! Azərbaycan!
Musiqisi: Üzeyir Hacıbeyovun
Sözleri: Ehmed Cavadındır
Gənc Mədəniyyət Işçilərinin Koordinasiya Kreativ Qrupu sosial şəbəkələrdə
Nailiyyətlərimiz rəqəmlərdə