Birinci Balkan müharibəsi (1912-1913) sona çatıb

30 may 1913-cü il tarixində Bolqarıstan, Serbiya, Yunanıstan və Çernoqoriyadan ibarət “Balkan İttifaqı” ilə Osmanlı imperiyası arasında baş verən Birinci Balkan müharibəsi (1912-1913) sona çatıb. Müharibə Osmanlı imperiyasının məğlubiyyəti ilə nəticələnib.
Londonda imzalanan sülh müqaviləsinin şərtlərinə əsasən Osmanlı imperiyası Balkanlarda, Egey dənizindəki torpaqlarının çoxundan əl çəkmək məcburiyyətində qalıb, Albaniya müstəqil knyazlıq elan edilib.  

Azərbaycan Himni
Azərbaycan! Azərbaycan!
Ey qəhrəman övladın şanlı Vətəni!
Səndən ötrü can verməyə cümlə hazırız!
Səndən ötrü qan tökməyə cümlə qadiriz!
Üçrəngli bayrağınla məsud yaşa!
Üçrəngli bayrağınla məsud yaşa!

Minlərlə can qurban oldu,
Sinən hərbə meydan oldu!
Hüququndan keçən əsgər,
Hərə bir qəhrəman oldu!

Sən olasan gülüstan,
Sənə hər an can qurban!
Sənə min bir məhəbbət
Sinəmdə tutmuş məkan!

Namusunu hifz etməyə,
Bayrağını yüksəltməyə
Namusunu hifz etməyə,
Cümlə gənclər müştaqdır!
Şanlı Vətən! Şanlı Vətən!
Azərbaycan! Azərbaycan!
Azərbaycan! Azərbaycan!
Musiqisi: Üzeyir Hacıbeyovun
Sözleri: Ehmed Cavadındır
Gənc Mədəniyyət Işçilərinin Koordinasiya Kreativ Qrupu sosial şəbəkələrdə
Nailiyyətlərimiz rəqəmlərdə